Remote

Java Software Engineer bij een internationale organisatie

Algemeen

Wie zal slagen in deze rol? Een ontwikkelaar met een jaar of wat ervaring in Java na het afstuderen. Houd er rekening mee dat we niet in staat zijn om visum sponsoring te bieden en de succesvolle kandidaat zal worden vereist om Public Trust Clearance te verkrijgen.

Verantwoordelijkheden

-Ontwikkelen van software voor repository data processing, inclusief code om tekst, XML, pdf en binaire bestanden te verkrijgen, creëren, parsen en transformeren, en om beeld- en videomanipulatieroutines aan te roepen.
-Ontwikkeling van software voor de verwerking van archiefgegevens, waaronder code om bestanden en mappen aan te maken, te verplaatsen en te repliceren, om procedures voor de gegevensinvoer te beheren en te starten, en om de status van bestanden en processen te bepalen en daarover te rapporteren.
-Ontwikkelen van software voor de bewaring van archiefgegevens, met inbegrip van code om bestanden, gegevens en metagegevens op te slaan, te migreren, te repliceren, te valideren en te controleren.
-Ontwikkelen van software om de bovengenoemde processen te automatiseren en te integreren, met gebruikmaking van toolsets zoals Camel.
-Ontwikkelen van applicatiecode om te integreren met open source en third-party systemen voor data retrieval, replicatie, en taakautomatisering, scheduling en status.
-Ontwikkelen van prototype en productie user interfaces met behulp van Ruby on Rails, Django, of Java.
-Ontwikkelen en uitvoeren van software unit en test cases om systeem functionaliteit, performance, security en schaalbaarheid te testen.
-Ontwikkelen van andere software indien nodig om het Digital Repository project te ondersteunen.
-Opslaan en versiebeheer van de broncode met behulp van de projectversiecontroletool.
-De voortgang van de ontwikkeling bijhouden met behulp van de issue tracking tool van het project.
-Documenteren van systeembeheer, datamanipulatie en scriptprocedures met behulp van de projectwiki.

Basis Kwalificaties

-Bachelordiploma in een technische richting, zoals informatica of elektrotechniek.
-Een tot drie jaar ervaring met softwareontwikkeling in Java.
-Ervaring met XML, XSLT en UNIX shell scripting.
-Bekendheid met een UNIX shell omgeving.

Andere kwalificaties

-Kennis van Ruby on Rails, Django, Python, JavaScript, XSLT, REST, HTTP, HTML, en software voor digitale opslag is nuttig.
-Vertrouwdheid met RDF, XQuery, SQL, Fedora Commons, Camel, JMeter is een pluspunt.-Kan op de hoogte blijven van nieuwe technologieën en zich deze snel eigen maken.
-Kan code en data in een productiesysteem zorgvuldig beheren.
-Sterke communicatieve, organisatorische en samenwerkingsvaardigheden.

We succesfully received your resume!

Apply for this function

Location: Antwerpen
Categories: Java